Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Zpráva o činnosti obce za rok 2007

Akce roku 2007, činost zastupitelstva

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE ZA ROK 2007 
/ zpracováno pro jednání zastupitelstva obce dne 31.1.2008 /

 Zastupitelstvo obce se od ustavujícího zasedání sešlo na 6ti veřejných zasedáních. 100% účast měli p. Amler, Bláhová, Česal, Jánský, Kafková, Pinka a Konopásková, 70% účast sl. Petrášová, Štechmiler a Švamberk, 50 % účast p. Melč. Zastupitelé pracovali ve dvou výborech - finančním a kontrolním, a ve dvou komisích - komisi výstavby a ŽP, a SPOZ. Mimořádně dobrou činnost vyvíjel po celý rok Kontrolní výbor pod vedením předsedkyně p. Marie Kafkové. Pravidelnou činnost vykazovala i komise Sboru pro občanské záležitosti, v čele s předsedkyní p. Kateřinou Bláhovou. Obecní rozpočet na rok 2007 byl schvalován jako nevyrovnaný v objemu příjmů 8.396.800,- Kč, v objemu výdajů 8.896.800,- Kč s tím, že k vyrovnání bude zapojen zústatek BÚ ve výši 300 tis. Kč a půjčka z FRB 200 tis. Kč na opravu bytového fondu.
Krom běžných a provozních výdajů na priority, jejichž náklady činily, byly z rozpočtu hrazeny následující akce :


• s náklady 138.887 Kč byl dokončen čtvrtý byt v čp. 4 / z toho 73.436,- Kč nové el. měření včetně poplatku za nový odběr - f. Bureš, 31.936,- kompletace koupelny, WC a baterií - f. Koutecký, 4.500,- nátěr oken a radiátorů – f. Kubínek, 28.500,- položení dlažby, obkladů, lina, stavba zádveří – f. Česal / - celkové náklady na zřízení bytučinily 258.417,- Kč z toho náklady 119.530,- z r. 2006 
• s náklady 69.662,- Kč byla dokončena provozovna kadeřnictví / PD, požární zpráva, požární dveře – 14.516,- Kč, poplatek za nové měření a elektroměr - 15.000,- Kč, kompletace el. rozvodů - f. Bureš - 8.272,-, úprava vytápění - 11.876,- - f. Koutecký, 19.990,- f. Česal - oprava spadlého stropu / celkové náklady na zřízení provozovny činily 236.163,- Kč z toho náklady z r. 2006 166.511,- Kč
• oprava návesního rybníka ve Lhotě pod Džbánem - náklady 888.137,- z toho dotace z POV SK 121 tis. Kč / RO 570 tis. /
• úprava návesních prostor ve Lhotě pod Džbánem / RO 200 tis. Kč / celkem náklady 382.654,- Kč / z toho rekonstrukce otočky Bus 294.054,- Kč - f. Kopřiva, částečná oprava komunikací – nástřik 41.878,- Kč - f. MPS Kladno, 12.209,-Kč oprava výtluků obalovací směsí – f. Kopřiva, 34.518,- f. Česal - chodníky, obrubníky, terénní úpravy, dopr. značky a oprava kanálů /
• sokolovna celkem náklady - 190.857,- Kč z toho
- oprava - chodníku okolo sokolovny 120.990 Kč – z toho dotace 43 tis.
z POV SK přes MRP – provedla f. Kopřiva
- výměna balkonových dvěří a nářaďovny - 51.650,- f. Česal
- oprava splachovačů, výměna WC a ohřívače vody - 18.217,- Kč f. Koutecký
• DPS - byt č. 3 - stavební úpravy k odvětrání bytu - 33.612,- Kč z toho 22.335,- větrací stěna ze sádrokartonu f. Česal, úprava topení f. Koutecký 11.277,- Kč
• malování obřadní síně a nátěr radiátorů l8.000,- Kč - f. Kubínek
• knihovna - celkem investiční náklady 70.168,- Kč z toho
- rekonstrukce podlah f. Česal 27.763,- Kč
- malování f. Kubínek - 10.000,- Kč
- plynofikace f. Koutecký - 32.405,- Kč
- zřízení veřejné inter. stanice / vybavení nábytkem, 2 ks PC včetně tiskárny a
  programů v hodnotě 92.000,- Kč/
• rekonstrukce nebytových prostor / po služebně policie / v čp. 190 - na byt - náklady
  233.087,- Kč z toho
- 112.825,- Kč f. Koutecký – plynofikace, plyn.kotel, rekonst. ÚT, napojení   na   kanalizaci, vodovod
- 49.762,- Kč rekonstr. koupelny, obklady, dlažba, malování - f. Česal
- nástřik radiátorů f. Kubínek - 2.500,- Kč
- 68.000,- f. Koutecký - plynový sporák, sprchový kout, Wc, umyvadlo, 3 ks vodov.    baterie
- provedena rekonstr. el. rozvodů – f. Seidl Rakovník – zatím
nevyfakturováno

Akce nerozpočtované :
• opravy v bytovém domě čp. 4 - 56.721,- Kč / výměna regulátoru plynu, výměna bojlerů v bytě p. Lavua a Malíkové, výměna vchodových dveří, oprava střechy po vichřici, nátěr oken v bytě č. 1 
• oprava poškozeného oplocení okolo pomníku M.J.Husa f. Krejčí Hředle - 24.848,- poškozeno havárií osobního automobilu řidičkou Radkou Beránkovou - byla poškozena polovina dřevěného oplocení, 7 ks kovových sloupků a část podezdívky
• výměna poškozeného oplocení u školní družiny f. Česal - 16.880,- / poškozeno 6 dílů oplocení včetně kovových sloupků při akci místní mládeže /
• pořízena projektová dokumentace na úpravu návesních prostor - 85.680,- / ul. Husova, otočka BUS, ul. Velká Strana, Malá Strana, Na Příči, Na mostě a Ostrov / - neuhrazena fa na 53.550,- Kč f. Parolek
• pořízena PD pro územní řízení - Vodovod Džbán – prodloužení vodovodního řádu - 88.060,- Kč / ing. Dobeš / - územní řízení zahájeno v měsíci prosinec - zajišťuje ing. Topinka na základě mandátní smlouvy
• pro požární jednotku byly zakoupeny 3 ks vysílaček za 19.500,- Kč, na kterou obec obdržela účelový příspěvek od Střed. Kraje
• nakoupeno technické vybavení na projekt Czech PONT za 62 tis., z toho 50 tis. účelový příspěvek od Střed. Kraje - / 2 PC včetně programů, tiskárny / - bude sloužit k zajišťování ověřených výstupů z Obchod. rejstříku, Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a KN /
• oprava kanálů a kanalizace - 17.600,- Kč f. Česal + zaměstnanci obce / v ulici Lidická, Na Rybníčku - ucpaná kanalizace, Poddžbánsko, Velká Strana a na žel.mostě u Nesuchyně /
• nepodařilo se dle plánu zahájit územní řízení na umístění RD v zástavbovém území u Hředel z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemku p.č. 164 - zastupitelstvem bylo rozhodnuto zadat ke zpracování novou PD k DÚR s vyloučením sporného pozemku - PD předal v prosinci p. Parolek - započato se zahájením ÚŘ - neuhrazena fa za PD ve výši 33.320,- Kč
• v souvislosti s nedokončeným DÚR a nemožnosti oddělení pozemků dle GOP nedošlo k plánovanému odkupu pozemků pro budoucí komunikace
• pro zákl. školu obdržela obec darem 9 ks počítačů včetně programů od ČMSS

V hodnoceném roce měla obce 2 stálé pracovníky na údržbu VP / Josef Lavu, a řidič Pavel Maier /, 2 pracovníky na VVP z ÚP / Gabriela Krištofová na 7 měsíců a Miroslav Pohlodko  na  5 měsíců /,  1 pracovnici v DPS /  Sadílková Marie /,  kterou  po  dobu nemoci a dovolené střídala p. Krištofová, dále do 30. dubna jednu pracovnici v ICT ZŠ / Staňková Pavla do doby zrušení ICT /. Po dobu nemoci řidiče pracoval na „Dohodu „ p. Jiří Šmíd.
Na výkon alternativního trestu VPP pracovala u obce 1 osoba ve výměře 250 hod        / Olivek Revťak , který se podílel na jarním úklidu VP, čištění lesních porostů a výsadbě stromků /.
Zaměstnaci obce pracovali především na údržbě VP a zeleně, mimo to prováděli úklidové a výkopové práce při opravě kanalizace, kanalizačních vpustí a opravě poškozeného oplocení u šk. družiny, prováděli likvidaci náletů v lesních porostech, výsaz lesních stromků a vylepšování porostů, provedli průřez a vyčištění úvozu - cesty od Kamene ke Džbánu, likvidaci padlých akátů v Lesoparku Olše, v neposlední řadě prováděli i stěhování nábytku a knih při rekonstrukci obecní knihovny.

Ke konci roku ukončil činnost kronikář obce p. Jiří Plzák - důvodem byl prodej  RD a přestěhování.
Z důvodu internetizace knihovny ukončila ke konci roku činnost knihovnice paní Helena Raichlová, na její místo byla přijata nově proškolená pracovnice p. Pavla Staňková.
Tak jako každým rokem byla sledována významná životní jubilea občanů,  ve spolupráci se SPOZ starostka a místostarostové navštívili 69 spoluobčanů. V obřadní síni bylo v měsíci červnu přivítáno 7 nových občánků. V měsíci březnu byly navštíveny manželé Žofie a Miroslav Paulovi, v říjnu manželé Veronika a Alojz Zárubovi u příležitosti zlaté svatby. V obřadní síni oslavili svoji zlatou svatbu i manželé Helena a Josef Homolkovi z obce Krupá.
V rámci matričního obvodu se v naší obci konaly 2 svatební obřady a jedna svatba ukázková v rámci učebního projektu základní školy Mutějovice.


Zpracovala : Konopásková Růžena
Datum vložení: 3. 3. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2008 0:00

Aktuálně

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

13.7.2024 09:07

Aktuální teplota:

21.4 °C

Vlhkost:

69.1 %

Rosný bod:

15.5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:102
TÝDEN:1432
CELKEM:905030

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa