Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OOP č. 1/2015 Územní plán Mutějovice

Opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN MutějoviceVEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Obecní úřad Mutějovice, jako pořizovatel příslušný k pořízení Územního plánu Mutějovice podle § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje vydání opatření obecné povahy, kterým je

ÚZEMNÍ PLÁN Mutějovice

Zastupitelstvo obce Mutějovice vydalo dne 23. 6. 2015 Územní plán Mutějovice, jako opatření obecné povahy v samostatné působnosti podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle § 171 a násl. správního řádu.

Opatření obecné povahy obsahuje dokumentaci Územního plánu Mutějovice včetně odůvodnění.

Opatření obecné povahy, tj. ÚZEMNÍ PLÁN Mutějovice,

nabývá účinnosti dne 9. 7. 2015.

Podle § 173 odst. l správního řádu a podle § 165 odst. 3 stavebního zákona může každý na Obecním úřadě Mutějovice nahlédnout do opatření obecné povahy a do jeho odůvodnění, resp. do Územního plánu Mutějovice a do dokladů o jeho pořizování. Opatření obecné povahy je zveřejněno také na internetových stránkách obce Mutějovice, na adrese www.mutejovice.cz umožňující dálkový přístup.

Dnem nabytí účinnosti Územního plánu Mutějovice pozbývá platnosti Územní plán obce Mutějovice schválený zastupitelstvem obce Mutějovice dne 21. 12. 2006.

 

Vyvěšeno: 24. 6. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK