Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č.1/2005 - Školský obvod

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2005

Touto vyhláškou se stanoví školský obvod Základní školy Mutějovice.


 
  
Zastupitelstvo obce Mutějovice na svém zasedání dne 6. 5. 2005 usnesením č.2/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
1) Školský obvod Základní školy Mutějovice, Husova 245,okr.Rakovník, tvoří obce Mutějovice, Hředle, Krupá a Nesuchyně tvoří obce.
2) Na základě dohody obcí Hředle, Krupá, Nesuchyně a Mutějovice o  vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy  Mutějovice, Husova 245, okr. Rakovník , kterou tvoří Obec Mutějovice.
 
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.9.2005
 
                                                                                                                               

Vyvěšeno: 10. 5. 2005

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK