Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby:

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • Poskytovatel: OBEC MUTĚJOVICE - územně samosprávný celek,
 • IČ: 00244112 
 • se sídlem: Malá Strana 190,  270 07 Mutějovice
 • tel.: 313 575 170.

Kontakty:

Martin Pinka, starosta - tel. 731 220 816

Doležalová Iveta, pečovatelka - tel. 602 473 178 

1. Průběh služby

Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku  nebo  zdravotního  postižení  a dalším osobám, které vyžadují  pomoc  jiné  fyzické  osoby.

Cílem je pomoc při zajištění běžného způsobu života klientů,  pomáhat jim  v  nepříznivých  životních situacích, zajišťovat nutné práce v domácnostech a umožnit klientovi co  nejdelší a nejkvalitnější život v přirozeném domácímprostředí.
Služba je poskytována v  souladu  se zákonem o sociálních službách a standardů kvality  sociálních služeb.Služba je poskytována za úplatu.

Základní činnosti :
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

Postup při jednání se zájemcem o sociální službu : 

1. Zájemce zašle písemnou žádost o poskytování pečovatelské služby  nebo  při  osobním jednání  je žádost přímo sepsána pracovníkem obecního úřadu. Jsou zjištěny důvody akonkrétní požadavky zájemce o službu. Když se jedná o žádost na poskytování pečovatelské služby v zařízení obce Domu s pečovatelskou službou, je žádost na základě rozhodnutí zastupitelstva  obce  zařazena do seznamu uchazečů v případě, není-li k dispozici volný byt.

2. Na základě konkrétních požadavků klienta je vypracována „Smlouva o poskytování pečovatelské služby“ jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly poskytované služby,  s úhradami  a výčtem požadovaných úkonů a s pravidly přijímání a vyřizování stížností  na kvalitu  nebo způsob poskytování sociální služby.

3. Při podpisu „Smlouvy„ je klient seznámen s pracovnicí  sociálních služeb, která poskytuje přímou péči.

2.Popis technického a materiálního zabezpečení

Služba je poskytována v místě trvalého bydliště klienta nebo v zařízení obce - v Domu  s pečovatelskou službou v části obce Mutějovice - Lhota pod Džbánem.

Služba je zajišťována od pondělí do pátku v časovém horizontu od 8.00 hod. do 14.00 hod. jednou pracovnicí. V sobotu a neděli jen na základě mimořádné potřeby klienta.

Dům s pečovatelskou službou, Lhota pod Džbánem č.p. 20

 1. 7 bytů I. kategorie z toho 3 byty bezbariérové

 2. zázemí pro pracovníka v přímé péči v rozsahu :

 • denní místnost a WC pro pracovníka sociálních služeb
 • společenská místnost pro klienty
 • středisko osobní hygieny včetně WC pro klienty
 • sušárna
 • kotelna
 • terasa
 • garáž

Denní místnost pro pracovnici sociálních služeb je standardně vybavená kancelářským nábytkem, kuchyňskou linkou a automatickou pračkou.Společenská místnost je vybavena standardním nábytkem, v případě potřeby by se dala využít i pro jiné služby na základě činnosti na živnostenské oprávnění, poskytovaných nad rámec základních činností

- nabídka - služby. Středisko osobní hygieny je vybaveno bezbariérovým sprchovým koutem a WC.Terasa je osázena květinami a vybavena zahradním nábytkem. K rozvážce obědů  a  zajištění  nákupů  je k dispozici osobní  vozidlo Renault Kangoo.   Jídlonosiče jsou majetkem klientů a jsou přenášeny v omyvatelných přepravkách z plastu.

POPIS  PERSONÁLNÍHO  ZAJIŠTĚNÍ  POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH   SLUŽEB

Starosta obce - v nepřítomnosti místostarosta  
Přijímá žádosti o sociální službu, zajišťuje jejich vyřizování, projednává konkrétní důvody a požadavky klienta, seznamuje klienty s vnitřnímipravidly, s úhradami jednotlivých 
úkonů, přijímání a vyřizování stížností  na kvalitu a způsob poskytované  služby,  vypracovává „Smlouvu„

Účetní 
Provádí vyúčtování poskytovaných sociálních služeb, nájemného a služeb spojených s  užíváním bytů v DPS Lhota pod Džbánem

Pečovatelka 
Poskytuje přímou péči  klientům - tzn. základní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb.,  o sociálních službách na druh služby: pečovatelská služba. Připravuje podklady pro vyúčtování služeb, provádí úklid společných prostor v DPS.


SMĚRNICE O VÝŠI ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Zastupitelstvo obce Mutějovice dne 20.4.2007 v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., schválilo výši úhrad zaposkytované sociální služby:

Pečovatelská služba a úhrada za poskytovánípečovatelské služby

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 85,-/1 hod.
   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 85,-/1 hod.
   3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 85,-/1 hod.
   4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 85,-/1 hod.

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny 85,-/1 hod.
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 85,-/1 hod.
  3. pomoc při použití WC 85,-/1 hod.

 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. dovoz nebo donáška jídla do jednotlivých domácností v terénu 20,-/úkon
    dovoz  nebo donáška jídla pro klienty v DPS 10,-/úkon
  2. pomoc při přípravě jídla a pití 85,-/1 hod.
  3. příprava a podání jídla a pití 85,-/1 hod.

 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. běžný úklid a údržba domácnosti 85,-/1 hod.
  2. údržba domácích spotřebičů 85,-/1 hod.
  3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po 
      malování 85,-/1 hod.
  4. donáška vody 85,-/1 hod.
  5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topnýchzařízen 85,-/1 hod.
  6. běžné nákupy a pochůzky 85,-/1 hod.
  7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a vybav. domácnosti 100,-/úkon
  8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,-/1 kg
  9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,-/1 kg

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 85,- /hod
   2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
       veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 85,- Kč/hod

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí:

  a) 85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
      za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 
      1 až 6,  vyhlášky  č.  505/2006 Sb., pokud poskytování těchto úkonů, včetně času
      nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

  b) 10,- Kč a 20,- Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2, zákona

  c) 100,- Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 7, zákona

  d) 50,- Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 8 a 9. zákona

  V Mutějovicích dne 20. 4. 2007

Aktuálně

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

13.6.2024 08:06

Aktuální teplota:

14.7 °C

Vlhkost:

73.7 %

Rosný bod:

10.1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:97
TÝDEN:932
CELKEM:896975

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa