Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Český svaz zahrádkářů ZO Mutějovice

  • Předseda ZO ČSZ:  Vohralík  Václav,  Ing. , Mutějovice,  Lidická  čp. 130 

Zpráva o činnosti ZO ČZS Mutějovice za rok 2012

Naše organizace za minulý rok neprošla žádnými významnými změnami, k dnešnímu dni máme 21 členů, kteří obdělávají celkem 18065 m2 v zahrádkové osadě a přibližně 4000 m2 u zahrádkářů mimo kolonii. V kolonii hospodařilo 18 členů, 3 zahrádkáři jsou přídomní. Někteří uživatelé dílů v kolonii nevykazují prakticky žádnou činnost, neplní základní povinnost uživatele dílu dané osadním řádem, tato situace je nadále těžko udržitelná a budeme se muset touto situací radikálně zabývat, nechci dnes na slavnostní schůzi tyto nepříjemné záležitosti řešit, ale v nejbližší době se touto problematikou bude muset výbor organizace zabývat a s těmito členy situaci řešit. Je pravda, že mnoho kandidátů na užívání zahrádky nemáme, ale nějaké řešení budeme muset najít. Mimo organizované členy se do naší činnosti zapojují nečlenové, kteří s námi intenzivně spolupracují na nejrůznějších pokusech, například při pěstování vinné révy, pěstování sloupcovitých odrůd jabloní, zakrslých třešní, zkoušení nových odrůd brambor, nových odrůd jahodníků, zúčastňují se našich ovocnářských besed, kde radíme jaké ovocné druhy a odrůdy je vhodné u nás pěstovat a kde školkařský materiál získat. Letos jsme zajišťovali pouze několik stromků ze školky pana ing. Bielmacze z Kozolup, loni jsme po poradě nakupovali v elektronickém obchodě pana Mařana z Tatobit u Jičína. Vcelku jsme byli s kvalitou spokojeni, i když se vyskytly některé sazenice v horší kvalitě. To je prostě nevýhoda, že u těchto obchodů si nemůžete na místě kvalitu vybrat. Sám jsem měl problémy s jedním stromkem od pana Mařena a s jednou sazenicí od firmy Starko, obě společnosti reklamaci uznali. Když se odhodláte jet do nejlepší školky Fetus Plzeň, buď nemají ještě vše naoráno, nebo jsou novinky prodány. Zásilkovou službu bohužel neprovozují, materiál prodávají raději ve velkém překupníkům hokynářům i internetovým. Když zaváhají naši členové i nečlenové a nevyužijí mojí bezplatné poradenské služby, jsou nuceni někdy nakupovat u pologramotných hokynářů, kteří budou na jaře prodávat nestandardní materiál, který školkařům buď zbyl, neprošel uznávacím řízením ÚKZÚZ ve školkách a to lacino vykoupí tito pojízdní „podnikatelé“ a ohlupují neznalostmi pohodlné zákazníky. V žádném případě bych nedoporučoval kupovat v Rakovníku na tržnici u pana Rysky, v květinových síních, kteří ač mají materiál vhodně zabalen do plastového vaku, ale mnohdy ho mají ležet celý den na slunci, kde se zapařením znehodnotí. To už je lepší koupit stromky v různých supermarketech v kontejnerech, pokud nejsou nabízeny z teplé místnosti. Supermarkety typu Baumax i jiné mají tento materiál ve venkovních skladech. Pochopitelně tyto kontejnerované stromky jsou podstatně dražší. Za spolupráci v zahrádkářské osvětě bych chtěl poděkovat zejména panu Jiřímu Hejdovi, který je příkladem pro většinu našich občanů v pěstování vinné révy a sloupcovitých odrůd jabloní, které jsem popsal v Zahradkáři č. 2/2013. Ten jistě každý odebíráte a článek jste jistě četli. Tato výsadba je výkladní skříní nového způsobu ovocnaření na omezené ploše a ukázka pečlivého přístupu, dalším dosud nečlenem experimentátorem je pan Jiří Šmíd, který rovněž založil výsadbu sloupcovitých jabloní a vysadil zakrslou sloupovou samosprašnou třešni, výsadby zatím neplodily, snad se letos už dočkáme také z takových nádherných plodících sloupcovitých odrůd. Dalším pokusníkem je pan Václav Kafka, který již asi před 7 lety založil výsadbu, jak se říká „od píky“ vysazením zakrslých podnoží, které se hned naroubovali a dnes již přináší krásné ovoce. Dalším velmi významným pokusníkem je pan Paul, který zkouší mnoho nových odrůd jabloní, rovněž pan Pikrt zkouší zakrslou samosprašnou třešni a založil pokus s Rakytníky. Již delší dobu poctivě pracuje náš člen př. Václav Štýbr, který zkouší několik odrůd vinné révy, nové odrůdy klasického i remontantního maliníku, sloupcové odrůdy jabloně, má matečnici pro odběr roubů našich českých sloupcovitých jabloní a prakticky pěstuje jen nejlepší chorobám rezistentní a nejchutnější odrůdy. Naše jednatelka př. Beránková má na zahradě u domu vzornou výsadbu maliníku polozakrslou samosprašnou třešni, kterou budeme řezat tzv. Brunnerovým způsobem, kterým se dá jednoduše udržovat zakrslejší růst a výborná kvalita plodů, pěstuje nejnovější odrůdy jabloní jako štíhlá vřetena, př. Polívková zkouší kříženec meruňky a mirabelky, první plody ukázaly, že chuť je meruňce velmi blízká a asi bude dobrým zajímavým ovocem, pozoruhodná je aktivita našich členek sester Poncetové a Krištofové při pěstování zeleniny i ovoce a zejména brambor. Neuvěřitelně aktivní je náš nový člen př. Kohut, který našel na zahrádce náplň života v penzi, ptá se a koná, na jeho zahrádce najdete vše a ještě v nejlepší kvalitě. Věřím, že i další naši členové najdou náplň pro svůj volný čas i pro užitek z kvalitního ovoce a zeleniny, pro aktivní odpočinek. Promiňte, že jsem nezdůraznil, význam včelaření naší členky jejíž zahrada přináší užitek pro nás opylováním a pro př. Petrášovou dostatek zeleniny, brambor i ovoce, chválit můžeme zahrady př. Mišáka, př. Tichého, př. Rajdlové, př. Vondráčkové, velký obdiv zaslouží zahrada př. Soukupa, kde přes nejméně příznivou polohu v mrazové kotlině najdete vše od zeleniny přes drobné ovoce i většinu nejmodernějších odrůd jabloní a peckovin, za pozornost stojí na této zahradě velmi účinný a ÚSPORNÝ hadicový průsakový systém závlahy. „ Sám svoji zahradu hodnotit nebudu, ale nabízím poznatky se svých pokusů v pěstování netradičním způsobem nových odrůd maliníků, nejnovější odrůdy jahodníků, rybízů, odolných angreštů a dalšího méně známého drobného ovoce, vedení zakrslých třešní, sloupcových jabloní, vedení vřeten nejnovějších rezistentních jabloní, na nichž zkouším asi 130 nejnovějších odrůd rezistentních jabloní z různých šlechtitelských stanic Čech, Polska, Německa, Ruska, Švýcarska, USA a dalších zemí, některé odrůdy zkouším pro šlechtitelské ústavy, ty nemohu ještě nabízet k množení, ale asi okolo 100 odrůd mohu pro přeroubování starých náchylných a méně kvalitních odrůd. V podmínkách naší kolonie mám mizerné výsledky s meruňkami, které mě většinou zmrzly, horší zkušenosti mám i s révou, Kiwi i s broskvoněmi. Chtěl bych mimo jiné naše zahrádkáře varovat při dnešní módě sloupových druhů, že sloupcovité odrůdy existují jen u jabloní, sloupcovité tvary u jiného ovoce se nazývají sloupové a jsou dosahovány jen celoročním zaštipováním jako ovocný bonsai, s velmi náročným pěstováním. Dále bych chtěl varovat před „balerínami“ to je první generace šlechtění sloupcovitých jabloní náchylná na houbové choroby a jsou jen chuťově průměrné až podprůměrné, školkami je množí a nabízí hlavně proto, že již nejsou licenčně chráněny. Kupujte hlavně odrůdy české, jsou rezistentní houbovým chorobám, chuťově kvalitní a lépe skladovatelné (Moonlight, Goldlane, Sonet, Herold, Cumulus, Cactus, Redspring, Rondo a dal.) Abychom naše pěstitele poučili, uskutečnili jsme 1. 12. 2012 malou výstavu našich zmiňovaných pěstitelů jablek, kde jsme mohli posoudit vzhled, velikost a po prohlídce jsme stačili degustovat 29 odrůd starších, nových a sloupcovitých, degustace jednoznačně prokázala nejlepší chuťové kvality nejnovějších rezistentních českých odrůd české odrůdy sloupcovité, se ukázaly jako dobrý chuťový průměr, odrůdy starší dopadly hůře a nejhorší chuťovou známku dostala odrůda Idared, která je zajímavá jen dobrou skladovatelností. Tato akce byla účastníky hodnocena velmi kladně, jen nám bylo vyčteno, že jsme měli výstavu nechat alespoň 2 dny a pak provést řízenou degustaci. Ano, bude-li příští rok co ukazovat, budeme tuto připomínku akceptovat. Chtěli bychom v létě uskutečnit degustaci letních odrůd jabloní i drobného ovoce. Dále jsme uskutečnili pro členy i další zájemce z obce dodávku kvalitní sadby brambor přímo od šlechtitelů brambor z Vesy Velhartice, byl nám dodán elitní materiál za cenu od 12 do 14 Kč/kg včetně nákladů na dovoz, někteří naši členové shání několikanásobnou přesadbu od pochybných zdrojů a prodejců, podle toho vypadají výsledky. Přesadbu prohlíženou lze použít jen jednou! Pro letošní rok jsme již sadbu zájemcům zajistili. V dubnu jsme již potřetí uskutečnili ukázku řezu vřeten jabloní na „klik“ ukázku řezu zakrslých třešní s promítáním metodik na DVD s ukázkou pěstování malin a drobného ovoce. Letos bychom opět měli akci uskutečnit 6. 4. včetně ukázek pěstování sloupcovitých jabloní.

Na závěr mého vystoupení bych rád doporučil časopis Zahrádkář. Mělo by být určitou stavovskou hrdostí každého organizovaného i neorganizovaného zahrádkáře tento jediný hobby časopis odebírat. Cena předplatného činí 24,- Kč za výtisk. U předplacených bývá součástí příloha knihovnička zahrádkáře ukázkové vzorky semen, reklamní materiály firem a podobně. Volně kupovaná čísla jsou bez těchto bonusů a stojí 33 Kč. Časopis za poslední dva roky výrazně zlepšil svou úroveň. Posuďte sami, co vše se publikuje na ukázkových výtiscích. A úplně na závěr: máme před sebou výstavbu nového domečku vodárny, každého z nás bude čekat pomoc při výstavbě. Obecní úřad nám pomohl s materiálem, hlavní stavitel bude přítel Rajdl. U ostatních, kteří se stavby nezúčastní, budeme považovat, že nemají o vodu zájem. Nemalým úkolem pro každého z nás je najít zájemce o současné volné nebo neobdělávané parcely, jinak budeme mít dražší nájemné, neboť platíme obci nájemné za celý pronajatý pozemek, bez ohledu kolik nás bude pronajatý pozemek užívat. Nájemné OÚ 3.867,- Kč, vybereme 2.556,- Kč, rozdíl 1.311,- Kč. A ještě malá prosba – prosím Vás, pokud budete chtít, svěřte nám čísla svých mobilů, abychom mohli operativně členy i nečleny svolat na různé pořádané akce.

Přeji vám pevné zdraví, příznivé počasí, hodně radosti z naší práce a záliby a hojnost plodů zemských v tomto roce.

Ing. Václav VohralíkV roce 2007 plánuje místní organizace uskutečnit odbornou besedu s přednáškou a  promítáním  odborných   filmů. V  jarních  měsících  uskuteční    pro  členy  i  širokou  veřejnost  ukázku  řezu  ovocných i  okrasných dřevin.  Asi  v  polovině  září  plánujeme  odborný  zájezd do Šlechtitelské stanice zelenin a jahod Moravosed do Svijanského  újezda,   do Ústavu experimentální botaniky University Karlovy v  Pěnčíně u  Liberce, kde se šlechtí rezistentní odrůdy jabloní a  do Výzkumného  ústavu  ovocnářského  v  Hlovousích.zo čzs

zo čzsPodle potřeby bude svaz individuálně zajišťovat odborné konzultace na ovocnářská témata pro veřejnost (řez a ochrana ovocných stromů a zeleniny proti chorobám a škůdcům). Poradíme ve výběru školkařských podniků a vhodných odrůd ovoce. Pro členy vydáváme odborná leporela k ochraně rostlin a novým způsobům pěstování ovocných druhů.

Kalendář ochrany rostlin v ovocné zahradě je ke stažení zde.

Spolky

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

19.7.2024 04:07

Aktuální teplota:

16.9 °C

Vlhkost:

74.3 %

Rosný bod:

12.2 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:57
TÝDEN:911
CELKEM:906360

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa