Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Základní údaje MŠ Mutějovice

Adresa:

Mateřská škola Mutějovice
Lidická 306
270 07 Mutějovice

Pověřenec pro ochranu osobnch údajů:

Ondřej Blail (Innovation One s.r.o.)

Zaměstnanci školky

 • Ředitelka školky: Jiřina Srbová
 • Učitelka: Vladislava Ledvinková, DiS.
 • Školnice: Ivana Košuličová

Kontakt

 • Telefon: 313 575 122
 • Mobil: 604 271 968
 • Email: ms.mutejovice@mutejovice.cz
 • Datová schránka: euwku8a
 • IČO: 750 34 387 
 • Ředitelka školy: Jiřina Srbová

Charakteristika školky

Budova MŠ MutějoviceBudova Mateřské školy Mutějovice se nachází na okraji obce v blízkosti základní školy. Kolem budovy je dostatečně velká zahrada, kterou s dětmi využíváme od jara (hned, jak počasí dovolí), vlastně až do zimy. Na jaře a v létě je využito hlavně pískoviště a trávník, na kterém si děti hrají, a v zimě je zde možnost bobování a her se sněhem.

Výhodou je, že budova naší školy (a tím i zahrada), je dostatečně vzdálena od silnice, tudíž je zde čistý vzduch. Hned za naší zahradou se rozkládají pole - to skýtá široké možnosti pro vycházky, hlavně v zimě, kdy je země zamrzlá.školka

Stromky, vysazené krátce po dostavení zdejšího areálu, jsou již vzrostlé a tvoří pěknou přírodní kulisu a zákoutí.

Budova, ve které se dnes MŠ nachází, byla sice původně postavena k účelu předškolního zařízení, ale tomuto účelu sloužila pouze krátce. Zhruba 15 let sloužila obci jako síň tradic a knihovna. V roce 1993 se mateřinka opět do této budovy nastěhovala (po té, co došlo v důsledku ubývání populace ke snižování počtu dětí a z dosavadní dvoutřídky se stala jednotřídka).

Co nabízíme:

 • profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům
 • podnětné, tvůrčí a estetické prostředí školy
 • vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, zdravému způsobu života, možnost seberealizace v průběhu celého dne
 • pravidelný kontakt s přírodou – vedení dětí k počátkům ekologické výchovy
 • rozvíjení rytmických, hudebních a pohybových schopností
 • spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu
 • poradenskou službu, konzultace, společné akce
 • pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích pořadů, doplňkové programy
 • prevenci sociálně patologických jevů (minimální preventivní program)
 • environmentální výchovu
 • projektové týdny
 • prezentaci na veřejnosti – vystoupení, soutěže
 • spolupráci s veřejností – MŠ Nesuchyně, ZŠ Mutějovice, OÚ Mutějovice spolky v Mutějovicích, atd.
 • vyváženou a pestrou stravu

Co pořádáme:

 • schůzky rodičů
 • plavecký výcvik
 • fotografování tříd a jednotlivců
 • vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu v obci
 • Mikuláše v MŠ
 • Vánoční besídku s nadílkou
 • divadelní představení
 • návštěvu knihovny
 • tvořivé odpoledne s rodiči
 • tematické vycházky do okolí vesnice, do přírody
 • vzdělávací programy (dopravní, ekologické, záchranáři, hasiči)
 • návštěvu předškoláků v 1. třídě ZŠ Mutějovice
 • vystoupení pro veřejnost (Den matek, Vítání občánků)
 • školní výlet
 • slavnostní rozloučení s předškoláky

Režim dne:

6.30 – 8.00 h. příchod do MŠ (nebo po dohodě s rodiči možno i později), hry a činnosti dle volby dětí

8.00 – 9.00 h. individuální a skupinové činnosti, ranní kruh, ranní cvičení

9.00 h. hygiena, přesnídávka

9.20 h. námětové činnosti řízené učitelkou

10.00 h. pobyt venku

12.00h. hygiena, oběd

12.15 – 12.30 h. vyzvedávání dětí po obědě

12.40 h. hygiena, četba pohádky, odpočinek

14.30 – 15.00 h. hygiena, oblékání, odpolední svačina

15.00 h. vyzvedávání dětí odpoledne

15.00 – 16.30 h. volné hry, individuální práce s dětmi, pobyt venku do rozchodu dětí                                  

Osobní potřeby dětí v MŠ

Do třídy: 
pohodlné oblečení (tričko, mikinu, tepláky) bačkory s pevnou patou (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem pantofle)

Pobyt venku
pohodlné sportovní oblečení (z hygienických důvodů jiné než do třídy),
pevné sportovní boty,
pláštěnku, gumovky, čepici nebo klobouk proti slunci (chodíme převážně do přírody, vyberte dětem oblečení, které mohou umazat – chtějí si hrát, poznávat svět a bavit se).

Odpočinekpyžamo, látkový kapesník

Do šatnynáhradní oblečení na převlečení (drobná nehoda dítěte)

Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte

 • nabízíme poradenský servis podle potřeb a zájmu rodičů (konzultační hodiny),
 • zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit individuální schůzku s učitelkou, ředitelkou, vedoucí školní jídelny,
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit řádnou docházku do MŠ, dodržovat Školní řád MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni hlásit učitelce všechny změny osobních údajů (podle § 28 odst. 2 školského zákona) a oznámit předem známou nepřítomnost dítěte (ústně, telefonicky).

Vítáme jakoukoli pomoc a podporu ze strany rodičů ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího prostředí MŠ (šití kostýmů, výtvarné materiály, drobné truhlářské práce atd.)

Vítáme iniciativu, nové náměty a nápady rodičů, které by byly přínosem pro další zpestření naší práce.

Naším velkým přáním a snahou je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře. Spokojeně prožily dny v kolektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly úsměvem.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i dětem v mateřské škole hodně společné radosti.

                                                                                   Za kolektiv MŠ Mutějovice Jiřina Srbová

Obec

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

13.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

20.7 °C

Vlhkost:

76.9 %

Rosný bod:

16.5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:95
TÝDEN:1425
CELKEM:905023

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa